Category Management

Categorie management voor wie?

Voor een ieder die direct of indirect bij category management betrokken is. Denk hierbij aan    functies als Inkoop, sales- en account Management, trade Marketeers. Gericht op retailers als leveranciers.

Categorie management en de voordelen voor de organisatie

Een juiste opleiding en implementatie van category management ondersteunt uw medewerkers bij het uitvoeren van hun functie. Zij leren category management te gebruiken om het optimale rendement van de categorie bij retailers en leveranciers te realiseren.

Categorie management en voordelen voor de deelnemers

De trainging geeft een duidelijk overzicht van de verantwoordelijkheden en aspecten die een rol spelen bij category management. Daarnaast geeft het  gerichte aanknopingspunten om de juiste informatie in een category management plan toe te passen en te gebruiken. Door middel van workshops leert men de praktische invulling en toepasbaarheid.

Categorie management en de leerdoelen

•           Waarom implementatie en uitvoering van category management?

•           Waarom en hoe moet een category plan aansluiten bij de doelgroep/consumenten behoeftes

•           Hoe worden elementen van de retail marketing mix toegepast binnen category management?

•           Hoe kan de maximale effectiviteit van category management worden bereikt?

Reacties van deelnemers toevoegen.

Algemene voorwaarden