Optimale balans

Formulemanagement richt zich primair op de positionering van de formule en het design. Het gaat hierbij om de optimale balans tussen winkeluitstraling, tegemoetkomen aan behoefte van de klant, marketingtools en afgewogen vloerrendement. Een formulemanager heeft werkt nauw samen met verschillende disciplines en verantwoordelijken binnen de formule, zoals:

• Categoriemanagers, die verantwoordelijk zijn voor optimaal

rendement van de onderliggende categorieën;

• Marketingmanager, die zich richt op de formulemarketing

en -communicatie;

• IT-manager, die de online tools inricht;

• De winkeliers, die hun lokale invulling geven;

• Fabrikanten van de producten.

 

Succes van de formule

Formulemanagers willen de formule met al haar facetten – on- en offline – voor de consument zo aantrekkelijk mogelijk maken. Het meten van de diverse formuledoelen is hierbij van groot belang. Vaak ontbreekt echter het inzicht in de samenhang van de meest relevante kengetallen. Traditioneel kijken retailers – afhankelijk van het gezichtspunt – naar kengetallen die inzicht geven in de ontwikkeling van onder meer het marktaandeel, de bottom-line winstgevendheid en het imago van de winkelformule. Vandaag de dag speelt het online veld – multi-channel, cross-channel en omni-channel – een grote rol in het succes van de formule.

Algemene voorwaarden